سامانه آزمون ورودی دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

سامانه آزمون ورودی دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

منابع آزمون ورودی پایه دهم :

آزمون ورودی به صورت هماهنگ کشوری و چهار گزینه ای(100 سئوال) برای ورودی های پایه دهم دبیرستان مشتمل بر 5 درس پایه نهم (عربی، تعلیمات دینی، فارسی، ریاضی و زبان انگلیسی ) برگزار خواهد شد.

منابع آزمون ورودی پایه هفتم :

آزمون ورودی پایه هفتم به صورت تست هوش و استعداد تحصیلی برگزار خواهد شد.

مصاحبه حضوری :

پس از اعلام نتایج مرحله آزمون کتبی از داوطلبانی که امتیاز لازم را بر اساس معدل و نمره آزمون ورودی کسب کرده اند جهت شرکت در مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.