سامانه آزمون ورودی دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

سامانه آزمون ورودی دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

با سلام و احترام

گزارش مختصر فعالیت های دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی در سال تحصیلی 1400-1399 را برای آشنایی بیشتر 

با مجموعه دبیرستان معارف اسلامی به صورت فایل pdf دریافت کنید.

لینک دانلود